Ngành du lịch thời kỳ Covid-19 và bài học cho Việt Nam

  • Phùng Thị Thu Hương
  • Nguyễn Hải Tùng
Từ khóa: Bài học, cơ hội, du lịch, thách thức, thay đổi, thời kỳ Covid-19.

Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 với sự lây lan và truyền nhiễm cao đã dẫn đến những ảnh hưởng đến nền kinh tế trên toàn thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến các ngành logistic, quản trị nhà hàng và đặc biệt là ngành du lịch và khách sạn. Ngành du lịch được coi là một trong những ngành tuyển dụng và đóng góp nguồn thu gần như lớn nhất thế giới và rất nhạy cảm với những cú sốc nghiêm trọng, bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống lại đại dịch Covid-19 do hạn chế về khả năng di chuyển và sự giãn cách xã hội. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đánh giá về sự thay đổi và thiết lập lại ngành du lịch theo hướng tốt hơn là điều cần thiết cần được triển khai và áp dụng. Từ đó, một số bài học để giúp phục hồi và đẩy mạnh phát triển ngành du lịch trong giai đoạn khủng hoảng này sẽ được nhóm tác giả đưa ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-06
Chuyên mục
BÀI VIẾT