Phương pháp lựa chọn cổ phiếu giá trị của các nhà đầu tư bậc thầy và cách ứng dụng vào thị trường Việt Nam

  • Trần Tuấn Vinh
  • Nguyễn Phạm Thi Nhân
Từ khóa: Đầu tư giá trị, lựa chọn cổ phiếu, quyết định đầu tư, giá trị nội tại.

Tóm tắt

Đầu tư giá trị là hình thức đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng tốt và đang bị định giá thấp. Các lý thuyết đầu tư khác chỉ ra rằng, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đến từ bên ngoài của cổ phiếu, trong khi lý thuyết Đầu tư giá trị đưa ra quan điểm cho rằng, nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đến từ bên trong của cổ phiếu. Ngày nay, lý thuyết Đầu tư giá trị được đánh giá là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư (NĐT) cổ phiếu trên thế giới. Có rất nhiều các NĐT thành công trên thế giới đang sử dụng lý thuyết này để đầu tư. Bài viết được chia thành hai nội dung: (i) Trình bày phương pháp lựa chọn cổ phiếu giá trị của các NĐT nổi tiếng trên thế giới, gồm có: Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett và Peter Lynch; và (ii) Cách thức ứng dụng các phương pháp này vào thực tế đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả thực hiện nội dung thứ hai thông qua hai phần chính: (i) Trình bày cách thức xây dựng bộ lọc cổ phiếu giá trị bằng điểm số V-Score (Value Score) dựa theo sự tổng hợp các phương pháp lựa chọn cổ phiếu giá trị của các NĐT nổi tiếng và mô phỏng ý tưởng xây dựng điểm số F-Score trong nghiên cứu Piotroski (2000); và (ii) Trình bày cách áp dụng điểm số V-Score để chọn lựa cổ phiếu của công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy rằng, sau sáu tháng lựa chọn đầu tư vào HPG theo điểm số V-Score, tỷ suất sinh lời là 27,5%, tương đương 55%/năm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT