Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiết kiệm của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  • Trần Nguyễn Minh Hải
  • Lương Nguyễn Hoài Trinh
  • Đoàn Nguyễn Đào Trang
  • Võ Trường Toản
  • Hứa Ngọc Yên
Từ khóa: Hành vi tiết kiệm, hiểu biết tài chính, sinh viên, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiết kiệm của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh (BUH). Bằng việc sử dụng số liệu sơ cấp từ việc khảo sát bằng bảng câu hỏi theo thang đo Likert 5 mức độ đối với 200 sinh viên BUH, nghiên cứu thực hiện phân tích nhân tố khám phá nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng và tiến hành phân tích hồi quy đa biến bằng SPSS 20.0. Kết quả phân tích hồi quy đã chỉ ra, ba yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm (HVTK) (Savings behavior) của sinh viên BUH, bao gồm: (i) Hiểu biết tài chính (Financial literacy); (ii) Ảnh hưởng của gia đình (Parental socialization); và (iii) Tự kiểm soát (Self-control). Trên cơ sở đó, nghiên cứu khuyến nghị:(i) Phụ huynhnên thực hành tiết kiệm và giáo dục sinh viên tiết kiệm ngay từ khi còn nhỏ; (ii) Sinh viên cần tăng cường hiểu biết về tài chính để có thể tự đưa ra quyết định tài chính nói chung, tiết kiệm nói riêng, từ đó giúp sinh viên có nguồn dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, thực hiện được các mục tiêu của mình trong ngắn hạn và dài hạn; và (iii) Sinh viên cần nâng cao năng lực tự kiểm soát của bản thân trong việc chi tiêu, theo đó chi tiêu cũng phải có kế hoạch thông qua việc xác định rõ nhu cầu và mong muốn trong hiện tại và tươnglai để chi tiêu hợp lý nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống của sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT