Quay trở lại chi tiết bài viết Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất tại Việt Nam Tải xuống tải PDF