Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của thu nhập các hoạt động ngoài lãi đến lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF