Quay trở lại chi tiết bài viết Nợ nước ngoài và lượng khí thải CO2 tại Việt Nam Tải xuống tải PDF