Thành phần hoá học của keo ong từ loài ong không ngòi đốt Trigona minor

  • Nguyễn Xuân Hải
  • Nguyễn Thị Thanh Mai
  • Nguyễn Trung Nhân
Từ khóa: Trigona minor, lignan, keo ong, loài ong không ngòi đốt

Tóm tắt

Keo ong là một sản phẩm từ tự nhiên được tạo ra từ loài ong, nó là hỗn hợp của nhựa cây trộn với các chất tiết ra từ tuyến nước bọt của loài ong. Keo ong có thành phần hóa học và hoạt tính sinh học phụ thuộc vào vùng địa lý, nguồn thức ăn và tùy vào loài ong. Ở Việt Nam, keo ong được sử dụng trong y học cổ truyền như là phương thuốc để cải thiện sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật. Từ cao ethanol của keo ong loài ong không ngòi đốt Trigona minor thuộc họ Ong mật (Apidae) đã phân lập được bốn hợp chất lignan. Cấu trúc các hợp chất này được xác định lần lượt là (+)- isolariciresinol (1), 5-methoxy-(+)-isolariciresinol (2) (+)-lyoniresinol (3) và 6-(4-hydroxy-3- methoxyphenyl)-3,7-dioxabicyclo-[3.3.0]octan-2-one (4) bằng các phương pháp phổ nghiệm kết hợp với so sánh tài liệu tham khảo. Trong đó, hợp chất 4 lần đầu tiên được tìm thấy từ tự nhiên và các hợp chất còn lại lần đầu tiên được phân lập từ keo ong của loài ong không ngòi đốt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU