Quay trở lại chi tiết bài viết Thành phần hóa học của địa y Roccella sinensis thu hái ở tỉnh Bình Thuận Tải xuống tải PDF