Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phản ứng Paal-Knorr sử dụng chất lỏng ion từ tính (-Fe2O3@SiO2-IL-ZnxCly) làm xúc tác trong điều kiện hóa học xanh Tải xuống tải PDF