Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc trưng và khả năng hấp phụ nitrate của vật liệu Amine-SiO2 Tải xuống tải PDF