Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam Miền Nam Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi Tải xuống tải PDF