Giới thiệu về Tạp chí

  • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn (ISSN: 1859-0357, e-ISSN: 2815-6242) là một Tạp chí đa ngành, được xuất bản từ những năm 1994 theo Giấy phép số 91/XB-IN ngày 25/10/1994 của Sở Văn hóa và Thông tin Tỉnh Bình Định, hiện nay Tạp chí được xuất bản theo hai hình thức in và điện tử theo giấy phép hoạt động số 05/GP-BTTTT cấp ngày 05/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn được xuất bản định kỳ 06 số một năm với hai khối lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật và Khoa học xã hội, nhân văn và kinh doanh. Các bài viết gửi tới Tạp chí đều phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt bởi một thành viên hội đồng biên tập và được bình duyệt kín hai chiều bởi hai chuyên gia phản biện có uy tín. Tất cả các bài báo được xuất bản trên Tạp chí đều có cấu trúc và hình thức trình bày theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Tạp chí không thu phí xuất bản và các bài báo đều được hưởng quyền truy cập tự do ngay sau khi xuất bản.
  • Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn gồm các chuyên gia có uy tín khoa học cao đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và nước ngoài như Bỉ, Canada, Australia, Pháp, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc,... Các thành viên của Hội đồng biên tập đều có nhiều công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc các hệ thống trích dẫn WoS, Scopus.
  • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn đã được đưa vào danh mục các tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ở một số ngành/liên ngành. Tạp chí đã tham gia vào các hệ thống cơ sở dữ liệu như VCgate, VJOL, Google Scholar, Crossref. Các bài báo khi được xuất bản trên Tạp chí đều được gắn mã số định danh tài liệu số (DOI) và được xuất bản online tại website http://qnujs.vn.

LIÊN HỆ:
TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Địa chỉ tòa soạn: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0256.3846817
E-mail: tapchikhoahoc@qnu.edu.vn

Website: https://qnujs.vn 

DOI: https://doi.org/10.52111/qnjs