Quay trở lại chi tiết bài viết Định lí Trung Quốc về phần dư trong các sách toán Hán–Nôm Tải xuống tải PDF