Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu hóa các ước lượng trạng thái mũ cho hệ rời rạc dương với trễ thời gian và nhiễu Tải xuống tải PDF