Thành phần hóa học của cây lăn tăn

  • Phạm Thị Khánh Linh
  • Hồ Thị Thùy Vân
  • Nguyễn Kim Phi Phụng
  • Nguyễn Kim Phi Phụng
  • Phạm Nguyễn Kim Tuyến
  • Đinh Văn Phúc
  • Huỳnh Bùi Linh Chi
Từ khóa: pilea microphylla (l.) , urticaceae , steroid , triterpenoid , flavonoid.

Tóm tắt

Chi Pilea là chi lớn nhất của họ Urticaceae, bao gồm hơn 600 loài. Pilea được mô tả lần đầu tiên bởi nhóm tác giả Lindley năm 1821 và Weddell năm 1869 và có thể dễ dàng phân biệt với các các chi khác trong họ Urticaceae bằng sự kết hợp của các lá mọc đối, các lá kèm trong cuống lá có dây chằng ở mỗi nách lá. Dựa vào hình thái rìa lá, 159 loài của chi Pilea đã được định danh và phân thành 3 nhóm: Integrifoliae, Heterophyllae và Dentatae. Killip vào năm 1936 chia Pilea thành 12 nhóm chủ yếu dựa trên nghiên cứu của Weddell vào năm 1856, 1869. Hầu hết các loài là các loại thảo mộc nhỏ, nhiều trong số đó là thực vật biểu sinh. Từcao chloroform và cao acetone của cây Lăn tăn(Pilea microphylla) đã phân lập được bảy hợp chất tinh khiết, bao gồm ergosterol (1), β-sitosterol (2), daucosterol (3), isoarborinyl acetate (4), 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy-3′,5′-dimethylchalcone (5), 3,5,7-trihydroxy-8-methoxyflavone (6) và kaempferol (7). Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định dựa trên các phương pháp hóa lý hiện đại như phổ HR-ESI-MS, 1D và 2D-NMR và so sánh với tài liệu tham khảo. Tất cả bảy hợp chất này lần đầu tiên được cô lập từ chi Pilea.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28