Quay trở lại chi tiết bài viết GHI NHẬN MỚI VỀ ĐẶC ĐIỂM TIẾNG KÊU SIÊU ÂM VÀ PHÂN BỐ CỦA LOÀI DƠI THÒ ĐUÔI Mops plicatus (CHIROPTERA: MOLOSSIDAE) Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF