Quay trở lại chi tiết bài viết Tối ưu hóa thiết kế bộ ngưng tụ của ống nhiệt dạng vòng kín sử dụng mô hình số một chiều Tải xuống tải PDF