Đội ngũ biên tập

Tổng Biên tập
PGS. TS Phạm Hoàng Lương
Email: luong.phamhoang@hust.edu.vn

Phó Tổng biên tập
PGS. TS Nguyễn Việt Dũng
TS. Ngô Tuấn Kiệt

Biên tập viên 
TS Lê Kiều Hiệp
Tel: 024 3641 4731
Email: hiep.lekieu@hust.edu.vn

Hội đồng biên tập

PGS. TS. Lê Công Cát
PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng
GS. TS. Lê Chí Hiệp
TS. Ngô Tuấn Kiệt
GS. TS. Nguyễn Đức Lợi
PGS. TS. Phạm Hoàng Lương
GS. TSKH. Nguyễn Sĩ Mão
PGS. TS. Trương Duy Nghĩa
GS. TSKH. Trần Văn Phú
TS. Nguyễn Sĩ Thắng
GS. TSKH. Phan Quang Xưng