Điều khiển cao độ cánh để giảm nhẹ tải kết cấu của tuabin gió cỡ lớn

  • Đỗ Mạnh Hùng

Tóm tắt

Hiện nay, năng lượng gió là một trong những nguồn điện phát triển nhanh nhất. Các tuabin gió hiện đại ngày càng trở nên lớn hơn để nâng cao hiệu quả sản xuất năng lượng và thu được nhiều năng lượng hơn từ gió. Kích thước lớn hơn và cấu trúc mềm dẻo hơn của tuabin gió dẫn đến ứng suất cơ học cao hơn trên các bộ phận của tuabin gió. Những ứng suất này được gọi là tải trọng kết cấu có thể gây ra hỏng hóc sớm làm giảm tuổi thọ của tuabin và giới hạn kích thước của tuabin. Trong thập kỷ qua, các thuật toán điều khiển tiên tiến đã được phát triển để giảm tải trọng kết cấu cho phép xây dựng các tuabin lớn hơn cũng như kéo dài tuổi thọ của tuabin. Bài báo này giới thiệu và tóm tắt kết quả của một thuật toán điều khiển nâng cao mới để giảm tải kết cấu và tối đa hóa sản lượng điện cho tuabin gió cỡ lớn do tác giả phát triển trong luận án tiến sĩ của mình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-31