Nghiên cứu ảnh hưởng của việc hiệu chỉnh nhiệt độ ngọn lửa tại các vòi phun đến hiệu suất và chất lượng vân hành của lò hơi đốt than phun kiểu ngọn lửa hình W

 • Mai Văn Long Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Hoàng Thanh Dũng Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Nguyễn Văn Minh Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Trần Quỳnh Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Hà Huy Hoàng Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Dương Ngọc Minh Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Phạm Văn Báu Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Nguyễn Văn Tân Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Đàm Quang Huy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Nguyễn Xuân Thương Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
 • Nguyễn Xuân Quang Khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ Khí - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Từ khóa: Lò hơi đốt than phun, Cháy than, Hiệu chỉnh lò hơi, Khí động lò hơi, Vòi phun

Tóm tắt

Lò hơi đốt than phun kiểu ngọn lửa hình W là loại lò hơi dùng phổ biến ở Việt Nam cho loại than Anthracite ít chất bốc, khó bắt cháy và lâu cháy kiệt. Với nhiều vòi phun được bố trí 2 bên tường lò theo hướng chúc xuống để hình thành ngọn lửa hình W trong buồng lửa, cấu trúc này cho phép kéo dài thời gian lưu của hạt bột than bên trong vùng cháy của buồng lửa giúp cháy kiệt than Anthraxit. Tuy nhiên sự hoạt động không đồng đều của các vòi phun có thể hình thành sự cháy lệch mà theo đó hình thành những vùng có nhiệt độ không đồng đều bên trong buồng lửa là nguyên nhân hình thành xỉ tảng và sự trao đổi nhiệt không đồng đều trong các dàn ống sinh hơi của lò. Bài báo thực hiện việc nghiên cứu các tác động của việc hiệu chỉnh cân bằng nhiệt độ ngọn lửa tại các vòi phun đến quá trình cháy và hiệu quả làm việc của lò hơi để làm cơ sở cho quá trình hiệu chỉnh phù hợp. Các kết quả hiệu chỉnh được thực hiện cho thấy khả năng nâng cao hiệu suất lò hơi và giảm thiểu hiện tượng xỉ tảng rơi ảnh hưởng tới sự hoạt động bình thường của lò.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-07