Giới thiệu về Tạp chí

LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí: Tạp chí Khoa học Sức khoẻ
Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Địa chỉ tòa soạn: 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0936230580
E-mail: jhs@hpmu.edu.vn

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: Phạm Văn Linh
E-mail: pvlinh@hpmu.edu.vn

Phó Tổng biên tập: Phạm Minh Khuê
E-mail: pmkhue@hpmu.edu.vn

Thư ký tòa soạn: Nguyễn Mai Anh
Điện thoại: 0975288505
Email: nmanh@hpmu.edu.vn

Biên tập viên: Cao Đức Tuấn
Điện thoại: 0936230580
Email: cdtuan@hpmu.edu.vn