NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG ĐỘ CỨNG CỦA DẦM ĐẾN TRUYỀN LỰC XUỐNG PHAO CẦU VÀ MÔ MEN TRONG DẦM DO TẢI TRỌNG TẬP TRUNG CHO LOẠI DẦM LIÊN TỤC TRÊN CÁC PHAO RIÊNG BIỆT

  • Nguyễn Mạnh Thường Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Cầu phao, dầm liên tục, phao riêng biệt, mớn nước, nền đàn hồi

Tóm tắt

Cầu phao dạng dầm liên tục trên các phao riêng biệt có nhiều ưu điểm để áp dụng vào xây dựng cầu phao dân sinh ở Việt Nam. Bài báo trình bày việc nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng dầm đến sự truyền lực của tải trọng dạng lực tập trung xuống phao và mô men uốn trong dầm do tải trọng này gây ra, làm cơ sở cho việc nghiên cứu phương án cầu phao dân sinh chịu tải trọng xe cơ giới trọng tải nhỏ phục vụ giao thông nông thôn. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết bằng cách sử dụng phần mềm SAP2000. Kết quả nhận được cho thấy mô men trong dầm tỉ lệ thuận với độ cứng của dầm. Sự truyền lực xuống các phao cách xa điểm đặt lực cũng
tỉ lệ thuận với độ cứng của dầm. Ban đầu, lực truyền xuống phao gần điểm đặt lực tỉ lệ nghịch với độ cứng dầm, còn sau đó tỉ lệ thuận với độ cứng dầm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-12
Chuyên mục
Bài viết