XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM KIỂU SHADOWGRAPH PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÂN RÃ TIA PHUN NHIÊN LIỆU

  • Phùng Văn Được Khoa Động lực, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Vũ Thành Nam Khoa Động lực, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Văn Thìn Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Phạm Xuân Phương Khoa Động lực, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Vòi phun nhiên liệu, phân rã tia phun, chụp ảnh tia phun, air-blast, shadowgraph

Tóm tắt

Sự phát triển của các kỹ thuật chụp ảnh hiện đại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu quá trình hình thành và phân rã tia phun nhiên liệu. Kỹ thuật shadowgraph là kỹ thuật chụp ảnh hiện đại, kết hợp giữa camera, thấu kính và nguồn sáng chuyên dụng để xác định các thông số vi mô (kích thước, phân bố kích thước, tốc độ chuyển động của các khối chất lỏng) và vĩ mô (góc côn, chiều dài phân rã, độ xuyên sâu) của cấu trúc tia phun nhiên liệu bằng thực nghiệm. Để đạt được hiệu quả cao, hệ thống thử nghiệm này cần phải được hiệu chỉnh cẩn thận để đảm bảo độ tin cậy và khả năng khảo sát với sự thay đổi linh hoạt của các thông số làm việc. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống thử nghiệm phục vụ nghiên cứu quá trình hình thành và phân rã tia phun nhiên liệu bằng kỹ thuật shadowgraph và một vài kết quả sơ bộ thu được trên vòi phun kiểu air-blast ly tâm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-29
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC