Quay trở lại chi tiết bài viết XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM KIỂU SHADOWGRAPH PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÂN RÃ TIA PHUN NHIÊN LIỆU Tải xuống tải PDF