Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BUỒNG ĐỐT NGƯỢC DÒNG DẠNG ỐNG HÌNH KHUYÊN CỦA ĐỘNG CƠ TUA BIN KHÍ TÀU THỦY BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG CFD Tải xuống tải PDF