Một cấu trúc mô-đun thu/phát số mới dùng cho các hệ thống mạng pha tích cực đa chức năng.

  • Pham Cao Dai Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Le Dai Phong Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Luu Van Tuan Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Nguyen Hoang Nguyen Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
  • Dao Ngoc Linh Institute of System Integration, Le Quy Don Technical University, Hanoi, Vietnam
Từ khóa: Active phased array (APA), active electronically scanned array (AESA), GaN supplymodulated power amplifier (SMPA), direct digital synthesis (DDS), IQ modulation

Tóm tắt

Bài báo đề xuất một cấu trúc mô-đun thu/phát (T/R) cho hệ thống mạng pha tích cực (APA) đa chức năng (bao gồm các hệ thống ra-đa và thông tin vô tuyến). Cấu trúc đề xuất sử dụng giao tiếp số hoàn toàn và sử dụng bộ khuếch đại công suất công nghệ GaN và kỹ thuật điều chế nguồn (GaN SMPA) để cải thiện hiệu suất công suất. Đặc biệt, bài báo đề xuất một giải pháp kết hợp giữa bộ tổng hợp số trực tiếp (DDS) và bộ điều chế IQ để thực hiện linh hoạt các chức năng điều khiển xoay pha và mức biên độ của các tín hiệu phát với độ phân giải và chính xác cao cho tổng hợp và quét búp sóng ăng-ten. Giải pháp đề xuất không chỉ loại bỏ các bộ suy giảm, bộ xoay pha cao tần thường được sử dụng trong tổng hợp búp sóng ăng-ten mà còn linh hoạt trong cấu hình các chức năng hệ thống. Các kết quả thực hiện của thiết kế và chế tạo các thành phần bộ DDS và bộ điều chế IQ cho thấy khả năng của cấu trúc đề xuất trong tạo ra một số dạng tín hiệu phổ biến được sử dụng trong các hệ thống ra-đa và thông tin liên lạc, cũng như chứng minh khả năng điều khiến pha và mức biên độ của tín hiệu phát.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-01-13
Chuyên mục
Bài viết