Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định điều kiện lan truyền sóng vô tuyến trong khí quyển khu vực Hà Nội sử dụng số liệu khí tượng. Tải xuống tải PDF