Quay trở lại chi tiết bài viết THIẾT KẾ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Tải xuống tải PDF