Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích vai trò của các ngành kinh doanh thông qua ma trận tương quan cổ phiếu ở thị trường chứng khoán Việt Nam Tải xuống tải PDF