Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Website VJOL hiện do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý, duy trì và phát triển nhằm tăng cường sự hiện diện và tầm ảnh hưởng của các tạp chí khoa học Việt Nam đối với bạn đọc trong nước và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số của các tạp chí khoa học thông qua nền tảng VJOL.

Việc đăng ký tham gia vào website VJOL là hoàn toàn miễn phí. Thông tin chi tiết mời xem phần GIỚI THIỆU.

DANH MỤC TẠP CHÍ THAM GIA:
Hiện có 162 tạp chí khoa học Việt Nam đăng ký tham gia, đăng tải dữ liệu toàn văn dưới định dạng PDF trên website VJOL.

(Tìm kiếm nhanh tên tạp chí: Bấm "Ctrl F", sau đó đánh tên tạp chí hoặc từ khóa trong tên của tạp chí đó)


Tạp chí

Thông tin chi tiết của Tạp chí vui lòng đăng nhập:
Tên người dùng: tckhvn
Mật khẩu: 123568