LIÊN LẠC:
Tên Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Công Thương
ISSN: p-ISSN 3030-4113 và e-ISSN 3030-413X
Cơ quan chủ quản:
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tòa soạn: Phòng C.101, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38163319 (112); 0984262809
E-mail: journal@huit.edu.vn
Website: https://journal.huit.edu.vn/; http://huitjournal.vn/