El Niño 2015/2016 và tác động đối với Việt Nam

  • Nguyễn Đức Ngữ
Từ khóa: El Niño, La Niña, tác động của El Niño.

Tóm tắt

Bài báo phân tích quá trình hình thành El Niño 2015-2016 trên khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương, sự biến động của hoàn lưu khí quyển và dị thường thời tiết, chủ yếu trên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và ở Việt Nam qua các đặc trưng khí quyển và biển. Kết quả cho thấy, El Niño 2015-2016 có cường độ rất mạnh, khi chỉ số ONI lớn nhất đạt +2,3oC, chỉ kém sự kiện El Niño 1997-1998 là 0,2oC, nhưng có thời gian kéo dài kỷ lục. Nhiệt độ trung bình năm 2015 ở tất cả các vùng của Việt Nam đều cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), phổ biến từ 1,0-1,5oC. Tuy nhiên, vào thời gian cực đại của El Niño, tháng 01/2016, áp cao lục địa Châu Á phát triển mạnh nhất với trị số khí áp mặt đất ở vùng trung tâm đạt 1079 mb, cao hơn trung bình nhiều năm 44 mb, không khí lạnh bạo phát từ áp cao làm nhiệt độ hạ thấp kỷ lục ở khu vực Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,… Ở Việt Nam, những trị số nhiệt độ thấp nhất trong chu trình El Niño cũng xảy ra vào tháng này do ảnh hưởng của không khí lạnh, phổ biến dưới 5oC ở Bắc Bộ, trong đó một số nơi dưới 0oC như Mẫu Sơn (-5oC), Sa Pa (-4,2oC),… Năm 2015, nước ta chỉ bị ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn bão, ít hơn TBNN 5 cơn. Lượng mưa năm ở hầu hết các vùng đều thấp hơn TBNN, gây ra hạn hán nghiêm trọng ở nhiều vùng, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, làm tăng xâm nhập mặn ở các vùng ven biển, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống ở nhiều vùng của nước ta.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-15