Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu thiết kế kết cấu tối ưu cho xe khách Universe nhằm bảo đảm an toàn lật nghiêng theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu ECE R66 Tải xuống tải PDF