Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm thực vật của cây Đậu biếc (Clitoria ternatea L.), Fabaceae. Tải xuống tải PDF