Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng quan về cây Mía dò (Costus specciosus (Koen.) Sm.), họ Costaceae. Tải xuống tải PDF