Return to Article Details BIỂU HIỆN, TINH SẠCH β-SUBUNIT CỦA F0F1-ATPase VÀ TẠO KHÁNG THỂ KHÁNG β-SUBUNIT TÁI TỔ HỢP Download Download PDF