Return to Article Details TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE CỦA CHỦNG BACILLUS LICHENIFORMIS DS 23 TRONG ESCHERICHIA COLI Download Download PDF