Return to Article Details TỐI ƯU HÓA THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LÊN MEN SẢN XUẤT LIGNIN PEROXIDASE TỪ STREPTOMYCES HX10.7 Download Download PDF