Return to Article Details PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP. TRONG MẪU THỰC PHẨM BẲNG PCR KẾT HỢP VỚI NUÔI CẤY TRONG MÔI TRƯỜNG CHỌN LỌC Download Download PDF