Return to Article Details ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ GEN 16S rRNA CỦA VI KHUẨN TƯƠNG TỰ RICKETTISIA (RLB) Ở TÔM HÙM BÔNG (PANULIRUS ORNATUS) BỊ "BỆNH SỮA" Download Download PDF