Return to Article Details ĐẶC ĐIỂM CỦA CHỦNG VI KHUẨN NDD SINH POLYHYDROXYBUTYRATE (PHB) PHÂN LẬP TỪ ĐẤT RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH Download Download PDF