Giới thiệu về Tạp chí

Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện. 

Hàng năm, chuyên san xuất bản định kỳ mỗi quý một số và công bố các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực sau:

- Xã hội - Văn hóa - Tôn giáo - Tín ngưỡng.

- Kinh tế - Tài chính ngân hàng.

- Khoa học Sự sống - Môi trường - Biến đổi khí hậu.

- Khoa học Công nghệ - Kỹ thuật.

- Khoa học nông nghiệp - Nuôi trồng thủy hải sản.

- Công nghệ thực phẩm - An ninh Lương thực.

- Sinh học - Sinh y sinh - Công nghệ Sinh học.