Thực trạng nguồn nhân lực y tế công tại hai huyện Kim Bảng và Bình Lục của tỉnh Hà Nam, năm 2014

  • Nguyễn Hữu Thắng
  • Dương Kim Tuấn
  • Nguyễn Phương Phương Thảo
  • Phùng Thị Hoa
  • Nguyễn Hữu Thuấn

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang sử dụng số liệu sẵn có được thực hiện tại các cơ sở y tế nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực y tế của hai huyện Kim Bảng và Bình Lục, tỉnh Hà Nam vào năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại huyện Bình Lục: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện thiếu 8 nhân viên y tế (NVYT), không có dược sĩ đại học; Trung tâm y tế (TTYT) huyện thiếu 7-11 NVYT; 84,2% trạm y tế xã (TYTX) có đủ biên chế, 31,6% TYTX không có bác sĩ trong đó 1 TYTX có 2 bác sĩ. Tại huyện Kim Bảng: BVĐK thiếu 45-61 NVYT; TTYT huyện đủ biên chế; 100% YTTX của huyện Kim Bảng có đủ số biên chế; 22,2% TYTX không có bác sĩ trong khi 2 TYTX có 2 bác sĩ và 3 xã có 2 NHS/Y sĩ sản nhi nhưng 3 TYTX không có chức danh này và 38,9% TYTX không có dược sĩ trung học/dược tá. Từ đó khuyến cáo các nhà lãnh đạo hai huyện Bình Lục và Kim Bảng cần có những chính sách đãi ngộ nhằm thu hút, duy trì cán bộ, đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực hợp lí góp phần đáp ứng tốt cho công tác chăm sóc sực khỏe nhân dân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2015-01-22
Chuyên mục
Bia