Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013

  • Nguyễn Văn Nghị
  • Nguyễn Thị Loan

Tóm tắt

Trạm y tế (TYT) xã/phường có vai trò quan trọng trong hệ thống y tế cơ sở, là đơn vị kỹ thuật y tế tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho người dân trong đó có nhiệm vụ khám chữa bệnh (KCB). Nghiên cứu “Thực trạng và một số yếu tố liên quan dịch vụ khám, chữa bệnh tại các trạm y tế phường, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, năm 2013” được tiến hành nhằm các mục tiêu: a/Mô tả thực trạng dịch vụ KCB tại các TYT phường, quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2013; b/Xác định một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ KCB tại các TYT phường của người dân, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, năm 2013. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, có phân tích, kết hợp định lượng và định tính, được tiến hành từ tháng 2 - tháng 6 năm 2013. Số liệu định lượng được thu thập qua khảo sát 331 hộ gia đình (1188 nhân khẩu), thu thập về nhân lực, trang thiết bị, kĩ thuật dịch vụ KCB tại 13 TYT phường, quận Ngô Quyền. Thông tin định tính thu thập qua 9 cuộc phỏng vấn sâu với 9 cán bộ lãnh đạo gồm Trạm y tế, Ủy ban nhân dân phường, Giám đốc Trung tâm y tế quận và 2 cuộc thảo luận nhóm với 12 người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy các TYT chưa cung cấp đầy đủ các kỹ thuật dịch vụ theo phân tuyến; các TYT chưa đáp ứng đủ các tiêu chí quy định về cơ sở hạ tầng; trang thiết bị; thuốc chủ yếu; nhân lực y tế. Tỷ lệ hộ gia đình có người ốm trong 2 tuần trước điều tra là 59,8% với 18,4% người dân bị ốm. Chỉ có 12,3% người ốm lựa chọn KCB tại các TYT. Lý do chọ KCB tại TYT là thái độ phục vụ tốt, không phải chờ lâu, đi lại thuận tiện. Người có học vấn thấp hơn, có thẻ BHYT có liên quan có ý nghĩa thống kê với sử dụng dịch vụ KCB tại các TYT phường. Nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị về tăng cường truyền thông giới thiệu dịch vụ KCB của TYT; giáo dục sức khỏe; nâng cấp cơ sở hạ tầng; bổ sung trang thiết bị và thuốc chủ yếu; tăng cường đào tạo, đào tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên các TYT phường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2015-01-22
Chuyên mục
Bia