Đánh giá sức khỏe và sự tham gia của người cao tuổi trong phát triển cộng đồng tại 3 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2010

  • Lê Vũ Anh
  • Đặng Huy Hoàng
  • Trần Vũ
  • Nguyễn Ngọc Bích
  • Nguyễn Tiến Thắng

Tóm tắt

Kết quả của nghiên cứu tổng quan chính sách của Hội Y tế Công cộng Việt Nam và báo cáo thực hiện Chương trình hành động quốc tế về người cao tuổi (NCT) trong 5 năm của Ủy ban Quốc gia NCT cho thấy NCT ngày càng tham gia vào quá trình phát triển cộng đồng. Bài báo này trình bày đánh giá ban đầu nhằm tìm hiểu tình hình sức khỏe và sự tham gia của NCT trong các hoạt động gia đình, xã hội và trong phát triển cộng đồng tại 3 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đánh giá được thiết kế cắt ngang, kết hợp phương phấp định lượng và định tính. Cỡ mẫu phỏng vấn định lượng là 958 NCT; thông tin định tính thu thập qua 6 thảo luận nhóm với NCT và 12 phỏng vấn sâu lãnh đạo của 3 xã. Kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ NCT tự đánh giá sức khỏe bình thường cao (47,5%) nhưng số NCT mắc một hay nhiều bệnh lý sức khỏe cũng rất cao (97,4%). NCT tham gia các công việc gia đình (CVGĐ), xã hội (VHXH) và lao động sản xuất (LĐSX) chiếm tỷ lệ khá cao, lần lượt là 88%, 79,7% và 29,5%; ngoài ra nhiều NCT biết và tham gia trong công tác phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá và phòng chống lạm dụng rượu bia tại địa phương. Đặc biệt NCT từ 60-74 tuổi đa số còn sức khỏe và đang tham gia vào các công việc gia đình và xã hội theo hình thức tự nguyện và có nhu cầu được đào tạo kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn thiếu công tác truyền thông và các văn bản hướng dẫn cho sự tham gia của NCT. Do đó, để khuyến khích sự tham gia của NCT, các chương trình can thiệp cần phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng một cơ chế phù hợp. NCT tham gia vào các hoạt động giúp phất triển cộng đồng nên ở độ tuổi từ 60-74, nhiệt tình, có kinh nghiệm chuyên môn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2015-01-26
Chuyên mục
Bia