Thực trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình năm 2016

  • LÊ THỊ THÙY TRANG
  • ĐINH THỊ PHƯƠNG HÒA
  • NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

Tóm tắt

    Thiếu máu trong thời gian mang thai là một trong các yếu tố quan trọng gây bệnh tật, tử vong cho người mẹ và trẻ sơ sinh. Đánh giá thiếu máu ở phụ nữ mang thai nhằm có cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu xác định tỷ lệ, mức độ và phân bố tình trạng thiếu máu ở PNMT tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

    Sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 536 PNMT từ 12/2015 - 06/2016. Lấy máu xét nghiệm để đo nồng độ Hb và sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc phỏng vấn trực tiếp PNMT.

    Kết quả cho tỷ lệ thiếu máu chung ở PNMT là 27,2%, trong đó 80,1% là thiếu máu nhẹ và 19,9% thiếu máu vừa. Tỷ lệ thiếu máu ở vùng núi (32,4%) cao hơn vùng đồng bằng và ven biển. Tỷ lệ thiếu máu rất cao ở phụ nữ dân tộc Vân kiều (41,9%); làm nương, rẫy (41%); có từ 3 con trở lên (38%); phụ nữ nghèo (36,1%), phụ nữ >35 tuổi (31,6%); và phụ nữ không biết chữ (31,7%). Can thiệp phòng chống thiếu máu cần dành ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-05-16
Chuyên mục
TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU