Tình trạng dinh dưỡng, đặc điểm cấu trúc cơ thể của bà mẹ có con từ 1-5 tuổi người dao tại một số xã thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng năm 2014

  • NGUYỄN QUANG DŨNG
  • NGUYỄN HƯƠNG GIANG

Tóm tắt

     Mục tiêu: Xác định tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn và mô tả một số đặc điểm cấu trúc cơ thể trên phụ nữ tuổi sinh đẻ người Dao tại Cao Bằng năm 2014.

    Phương pháp: 144 PNTSĐ người Dao, 15-49 tuổi tại 4 xã Bảo Toàn, Khánh Xuân, Xuân Trường, Phan Thanh thuộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng được cân, đo chiều cao, BMI; xác định CED khi BMI < 18,5, thừa cân khi BMI > 25 (WHO 2004). Cấu trúc cơ thể được đo bằng cân Tanita BC-571: xác định % mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, khối xương.

    Kết quả: Chiều cao trung bình của đối tượng nghiên cứu đạt 150,4 ± 4,9 cm, tỷ lệ CED là 7,7%, thừa cân là 5,6%, % mỡ cơ thể trên 35% là 4,2%.

    Kết luận: Thiếu năng lượng trường diễn vẫn tồn tại với tỷ lệ 7,7%, chiều cao trung bình thấp hơn đáng kể so với phụ nữ Việt Nam, đã có tỷ lệ đáng chú ý bị thừa cân và thừa mỡ ở phụ nữ người Dao tại Cao Bằng    

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-05-20
Chuyên mục
TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU