Đặc điểm của nhóm nhân viên y tế chưa từng được ghi nhận nhiễm SAR-COV-2 tại trường đại học Y Hà Nội

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Anh Thư

  • Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Từ khóa: SARS-CoV-2, vắc xin COVID-19, kháng thể kháng nucleocapsid, kháng thể kháng RBD

Tóm tắt

Nhân viên y tế (NVYT) là một trong những đối tượng có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất do đặc thù môi trường làm việc có thể tiếp xúc với nguồn bệnh. Tuy nhiên sau khi trải qua 04 đợt dịch, có một tỷ lệ nhất định NVYT dù có tiền sử hoặc không rõ tiền sử tiếp xúc với nguồn lây chưa được chẩn đoán từng nhiễm SARS-CoV-2. Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định đặc điểm của nhóm NVYT chưa từng được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 tại trường đại học Y Hà Nội (ĐHYHN). 79 NVYT của trường ĐHYHN chưa từng được chẩn đoán nhiễm bệnh tại thời điểm tháng 4 năm 2022 được lựa chọn vào nghiên cứu16/79 đối tượng nghiên cứu (20,25%) đã từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa được chẩn đoán. 50% đối tượng này là NVYT công tác tại các khoa trực tiếp chăm sóc ban đầu cho bệnh nhân. Nhóm đối tượng đã từng nhiễm SARS-CoV-2 nhưng chưa được chẩn đoán có nồng độ kháng thể kháng RBD-SARS-CoV-2 cao hơn so với nhóm chưa từng nhiễm (p=0,001). 93,67% đối tượng nghiên cứu có nồng độ kháng thể kháng RBD trên ngưỡng 4,8 U/mL, đây là ngưỡng khuyến cáo của FDA cho việc sử dụng huyết tương dưỡng. Ở nhóm chưa từng nhiễm SARS-CoV-2 này sau tiêm vắc xin trên 90 ngày có nồng độ kháng thể kháng RBD-SARS-CoV-2 thấp hơn nhóm tiêm dưới 90 ngày (p=0,02). Tỷ lệ nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV chưa được chẩn đoán là 20,25% với nồng độ kháng thể kháng RBD -SARS-CoV-2 cao hơn nhóm chưa từng nhiễm. Ở nhóm chưa từng nhiễm, nồng độ kháng thể giảm theo thời gian.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-04-27
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU