Phát triển thủy điện: Nâng cao vai trò trách nhiệm, trong quá trình thực hiện dự án

  • Thái Linh

Abstract

Khi đập thủy điện Sông Tranh 2 bị thấm nước, đã có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn của thủy điện này, đặc biệt là về sự an toàn của người dân. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ban ngành kiểm tra lại độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 và tất cả các công trình thủy điện trên cả nước.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-12
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ