Bộ Công Thương quyết tâm cải cách thể chế, cơ chế, chính sách

  • Bảo Minh

Abstract

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30), đến nay, hoạt động cải cách hành chính của Bộ Công Thương đã có những tiến bộ quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.
điểm /   đánh giá
Published
2013-06-12
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ